Faydalı Model Tescili

Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla faydalı model belgesi verilmektedir. Patent alınabilmesi için gerekli olan tekniğin bilinen durumunun aşılması şartı Faydalı modelde aranmamaktadır. Diğer taraftan patent başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık bir koruma sağlarken, faydalı model başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır. Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilmektedir. Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsamaktadır.

Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, buluşun sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir. Diğer taraftan kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar, biyoteknolojik buluşlar ile usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar faydalı model koruması kapsamında değildir.

Faydalı model belgesi, belge sahibine faydalı modele konu ürünün/eşyanın üretiminin tekel hakkını vermekte, başvuru sahibinden izinsiz olarak başkası tarafından üretilmesini engellemektedir. Patent başvurularında olduğu gibi faydalı model başvurularında da buluşla ilgili tarifname, istemler, özet ve varsa şekillerin hazırlanması gerekmektedir. Bu dokümanların buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından hazırlanması hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Faydalı model belgesi alınması patent alınmasına göre daha kısa sürmekte olup bu süreç genellikle 12-18 ay arasında tamamlanmaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 2017 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte artık faydalı model başvuruları için de araştırma raporu düzenlenmektedir.